دوشنبه 6 بهمن 1399 | Monday 25 January 2021


لیست موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز از

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

ردیف نام موسسه آموزش عالی آزاد   شهر موسسه تلفن تماس
1 آرمان   تهران 02188905164
2 نگاره   تهران 1703 - 41659 - 02188895070
3 نیایش   شیراز 07136481544
4 بامداد دانش   تهران 02122887964
5 بهار   تهران  02188730184
6  رفيع    تهران  88952839_021-88927127 
7 ماهان   تهران  0218506
8 گفتگو   تهران  021888884662
9 پارسان دانش گستر   تهران  
10 نهاوند   تهران  
11 هادي   تهران  02188254832
12  گسترش مديريت     تهران  02188947651
13 مدت   تهران  02142920
14 علوم و فنون    تهران  02188749042-43
15 مديريت و فناوري اميركبير   تهران   02188780151-3
16 فناوري اطلاعات    تهران 02122369313 
17 مهندسان   مشهد  
18 نويد پارس   شيراز  07136461881
19 ماد   شيراز  07136283016
20 دانش پژوهان   اصفهان  03136692022
21 انديشه معين   تهران  02122065515
 22 فن پردازان     اصفهان  
23 ايران زمين   تهران  
24 ترجمان علوم   تهران 02126407104-22913001
25 فناور   كرمانشاه  
26 آدينه   مشهد  
27 خلاقان جوان    مشهد  
28 امين   مشهد  
29 آسيا   مشهد  
30 مشكات   مشهد  
31 آفتاب   مشهد  05136058242
32 كام انديشه   مشهد  05137623436
33 علوم و فنون كادوس   رشت  33362101
34 نظام الملك   تهران  02188903598-88806020
35 فرهنگ و انديشه ايرانيان   تهران 02188261347-88253428 
36 فناوران توس   مشهد  05138671081
37 نوآوران عصر دانش    تهران  
38 ارزنگ   تهران  02188995348-50
39 فاضل   شيراز  
40 فاخر   شيراز  07136266322
41 دانش گستر   شيراز 07132307925 
42 بزرگمهر   شيراز  
 43  سريرا    تهران  02188342900
 44 انديشه سبا     تهران  02126215230
 45 فن آوران حكيم     اصفهان  03136282801
 46  برهان    اصفهان  03195021010
 47 فن پرداز     تهران  02144487097-100
 48  صدر    اصفهان  
 49 علم و دانش     تبريز  33800499-33800502
 50 شايگان    تهران   02188918644
 51 آراد   اروميه   04433441567
52   كيان   شاهين شهر   
 53  ويژن    اهواز  0613370122
 54  راه آينده   تهران   
 55  متانت    تهران  02122444510-22440754
 56 رهروان دانش نوين     شيراز 07132350710 
 57 پروشات نوين     تهران 02122129433-34 
 58 نسل فردا   اصفهان 36410220
 59 انديشه سازان   مشهد 05136050072
 60 پرديس معمار   بندر عباس 07633613000-33613030
 61 ابوريحان بيروني   بندرعباس 07633620111
 62 نوين صدرا اسپادانا   اصفهان 03136286968-9
 63 ندا     تهران  02166411316
 64 سپهرسخن    كرج  02634209100 
 65 مبين    تهران   
 66  نور    تهران  88940847-50
 67  مهرنيكان    رشت  01333340700
 68 مهرگان     تبريز 04133370912-15 
 69  مهريار   يزد   03538211100
 70 آموخته(پورسيناي سابق)     تهران  
 71 سحاب     كرمان  03432458130-40
 72 آتيه ايرانيان    تهران   02144251627
 73 جواد     يزد  
 74  زمان    يزد  
 75 فن آموز     شيراز  
 76 كاوشگران فرداي روشن     تهران  
 77  هرمزان    تهران  
78 نوین ساختمان   قزوین  
79 فرهنگ تفاهم   تهران 02166565511
80 فرداد   البرز  
81 مدیریت و فناوری   شیراز  
82 فن آموز   شیراز  
83 آرتیمیس قطب راوندی(مهیار)   تهران  
84 اندیشه نوین پژوهش   تهران 02186741 
85 جهان علم و پژوهش   مشهد  
86 کیمیاگستر راشد   مشهد  
87 متانت مشاهیر دانش   تهران  
88 عصر دین و دانش   تهران  
89 اندیشه ورزان فناوران علوم   تهران  
90 دی سیستم   مشهد  
91 فناوران توس   مشهد  
 92 زبدگان    البرز  
93 بهروش   تهران  88902938
94 فرهنگ متین   تهران 86086585
 95 راهیان کمال   تهران  22354000

 

نقشه

تماس مستقیم

سرکار خانم عسگری مسئول دفتر مدیرکل
82233870

سرکار خانم زینی وند
کارشناس دوره ها - تاييد گواهي نامه -شكايت و نظارت
82233876

سرکار خانم طوسی
کارشناس فرآیند تغییرات
82233877

آدرس

 

دفتر آموزش عالی غیر دولتی

تهران - شهرک قدس - میدان صنعت - خیابان خوردین

خیابان هرمزان - نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: 1466664891

تلفن: 82231000

Template Design:Dima Group