يكشنبه 9 آذر 1399 | Sunday 29 November 2020


لیست موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز از

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

ردیف نام موسسه آموزش عالی آزاد شهر موسسه تلفن تماس
1 آرمان تهران 02188905164
2 نگاره تهران 1703 - 41659 - 02188895070
3 نیایش شیراز 07136481544
4 بامداد دانش تهران 02122887964
5 بهار تهران  02188730184
6  رفيع  تهران  88952839_021-88927127 
7 ماهان تهران  0218506
8 گفتگو تهران  021888884662
9 پارسان دانش گستر تهران  
10 نهاوند تهران  
11 هادي تهران  02188254832
12  گسترش مديريت   تهران  02188947651
13 مدت تهران  02142920
14 علوم و فنون  تهران  02188749042-43
15 مديريت و فناوري اميركبير تهران   02188780151-3
16 فناوري اطلاعات  تهران 02122369313 
17 مهندسان مشهد  
18 نويد پارس شيراز  07136461881
19 ماد شيراز  07136283016
20 دانش پژوهان اصفهان  03136692022
21 انديشه معين تهران  02122065515
 22 فن پردازان   اصفهان  
23 ايران زمين تهران  
24 ترجمان علوم تهران 02126407104-22913001
25 فناور كرمانشاه  
26 آدينه مشهد  
27 خلاقان جوان  مشهد  
28 امين مشهد  
29 آسيا مشهد  
30 مشكات مشهد  
31 آفتاب مشهد  05136058242
32 كام انديشه مشهد  05137623436
33 علوم و فنون كادوس رشت  33362101
34 نظام الملك تهران  02188903598-88806020
35 فرهنگ و انديشه ايرانيان تهران 02188261347-88253428 
36 فناوران توس مشهد  05138671081
37 نوآوران عصر دانش  تهران  
38 ارزنگ تهران  02188995348-50
39 فاضل شيراز  
40 فاخر شيراز  07136266322
41 دانش گستر شيراز 07132307925 
42 بزرگمهر شيراز  
 43  سريرا  تهران  02188342900
 44 انديشه سبا   تهران  02126215230
 45 فن آوران حكيم   اصفهان  03136282801
 46  برهان  اصفهان  03195021010
 47 فن پرداز   تهران  02144487097-100
 48  صدر  اصفهان  
 49 علم و دانش   تبريز  33800499-33800502
 50 شايگان  تهران   02188918644
 51 آراد اروميه   04433441567
52   كيان شاهين شهر   
 53  ويژن  اهواز  0613370122
 54  راه آينده تهران   
 55  متانت  تهران  02122444510-22440754
 56 رهروان دانش نوين   شيراز 07132350710 
 57 پروشات نوين   تهران 02122129433-34 
 58 نسل فردا اصفهان 36410220
 59 انديشه سازان مشهد 05136050072
 60 پرديس معمار بندر عباس 07633613000-33613030
 61 ابوريحان بيروني بندرعباس 07633620111
 62 نوين صدرا اسپادانا اصفهان 03136286968-9
 63 ندا   تهران  02166411316
 64 سپهرسخن  كرج  02634209100 
 65 مبين  تهران   
 66  نور  تهران  88940847-50
 67  مهرنيكان  رشت  01333340700
 68 مهرگان   تبريز 04133370912-15 
 69  مهريار يزد   03538211100
 70 آموخته(پورسيناي سابق)   تهران  
 71 سحاب   كرمان  03432458130-40
 72 آتيه ايرانيان  تهران   02144251627
 73 جواد   يزد  
 74  زمان  يزد  
 75 فن آموز   شيراز  
 76 كاوشگران فرداي روشن   تهران  
 77  هرمزان  تهران  
78 نوین ساختمان قزوین  
79 فرهنگ تفاهم تهران 02166565511
80 فرداد البرز  
81 مدیریت و فناوری شیراز  
82 فن آموز شیراز  
83 آرتیمیس قطب راوندی(مهیار) تهران  
84 اندیشه نوین پژوهش تهران  
85 جهان علم و پژوهش مشهد  
86 کیمیاگستر راشد مشهد  
87 متانت مشاهیر دانش تهران  
88 عصر دین و دانش تهران  
89 اندیشه ورزان فناوران علوم تهران  
90 دی سیستم مشهد  
91 فناوران توس مشهد  
 92 زبدگان  البرز  
93 بهروش تهران  88902938
       

 

نقشه

تماس مستقیم

سرکار خانم عسگری مسئول دفتر مدیرکل
82233870

سرکار خانم زینی وند
کارشناس دوره ها - تاييد گواهي نامه -شكايت و نظارت
82233876

سرکار خانم طوسی
کارشناس فرآیند تغییرات
82233877

آدرس

 

دفتر آموزش عالی غیر دولتی

تهران - شهرک قدس - میدان صنعت - خیابان خوردین

خیابان هرمزان - نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: 1466664891

تلفن: 82231000

Template Design:Dima Group