دوشنبه 6 بهمن 1399 | Monday 25 January 2021


مدیر کل محترم دفتر آموزش عالی غیر دولتی در نشست کمیته داخلی:
با راه اندازی سامانه ی VOHEC امور مربوط به تایید گواهینامه ها و استعلام آن ها با سرعت بیشتری انجام می گردد و نیز دست مراکزی که تاکنون اقدام به جعل گواهینامه های موسسات آزاد می نمودند کوتاه خواهد شد.
وی افزود استفاده از گواهینامه های هلوگرام دار با درجه امنیتی بالا موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز را از سایر مراکز غیرمجاز متمایز خواهد نمود.

نقشه

تماس مستقیم

سرکار خانم عسگری مسئول دفتر مدیرکل
82233870

سرکار خانم زینی وند
کارشناس دوره ها - تاييد گواهي نامه -شكايت و نظارت
82233876

سرکار خانم طوسی
کارشناس فرآیند تغییرات
82233877

آدرس

 

دفتر آموزش عالی غیر دولتی

تهران - شهرک قدس - میدان صنعت - خیابان خوردین

خیابان هرمزان - نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: 1466664891

تلفن: 82231000

Template Design:Dima Group